. POLOGNE .

10 Fenigow 1917 : KM 6

20 Groszy 1957 : KM A47

20 Groszy 1973 : KM A47

20 Groszy 1976 : KM A47

1 Zloty 1975 : KM 49.1

1 Zloty 1978 : KM 49.1

2 Zlote 1924 : KM 16

2 Zlote 1925 : KM 16

2 Zlote 1970 : KM 46

5 Zlotych 1932 : KM 21

5 Zlotych 1958 : KM 47

5 Zlotych 1974 : KM 47

10 Zlotych 1932 : KM 22

10 Zlotych 1964 : KM 52 - KM 52a

10 Zlotych 1965 : KM 54

10 Zlotych 1970 : KM 50a

20 Zlotych 1976 : KM 69